top of page

KONCEPT

Vårt byggkoncept är att använda minimalt med material i en välisolerad stabil stomme som skapar ett så bra inneklimat som möjligt med en bra driftekonomi över tid.

 

Till huset adderas ett växthus som skapar förutsättningar för odling av medelhavsväxter samt en inne-/utemiljö som är unik.

Vi kan även erbjuda hjälp med projektering samt utförande av kretsloppsystem för avlopp beroende på vad er kommun har för krav på avloppssystem samt intresse för miljötänkande.

 

Alla ingående komponenter i huset väljs med omsorg avseende miljöpåverkan, hållbarhet, emissioner och återvinning - allt för att skapa ett boende som över sin långa livstid skall kunna ge generationer möjlighet att ge tillbaka mer till naturen än vad de tar ut från den.

bottom of page